TSA2 Air

Przenośny system QST zapewniający pełen zakres stymulacji czuciowych oraz bólowych.

Dzięki nowej rewolucyjnej technologii system oceny bólu i czucia TSA2 Air pozwala na stymulacje w pełnym zakresie temperatur (0-53°C) przy jednoczesnym chłodzeniu powietrzem. TSA2 Air pozwala na pomiar ilościowy progów odczuwania ciepła i zimna oraz progów bólowych wywołanych ciepłem oraz zimnem. Aparat wyposażony jest w standardową termodę 30x30 mm.


Zasada działania

Do skóry pacjenta przymocowane zostaje niewielkie urządzenie zwane "termoelementem". W zależności od wykonywanego badania, może ono ogrzewać lub ochładzać skórę pacjenta. 

Na początku badania wyznacza się temperaturę adaptacji, po kilku sekundach ekspozycji na tę temperaturę pacjent nie powinien odczuwać ani ciepła ani zimna. Następnie pacjent jest poddawany działaniu serii bodźców termicznych, które zmieniają swoją wartość w zależności od wybranego programu oraz odpowiedzi pacjenta. Po zakończeniu cyklu pomiarowego zostaje obliczony próg odczuwania ciepła, zimna bądź bólu wywołanego ciepłem lub zimnem.

Dostępne są również protokoły umożliwiające długotrwałe utrzymywanie temperatury na wybranym poziomie.

Dodatkową zaletą systemu jest chłodzenie powietrzem, dzięki czemu obniżone zostają koszty eksploatacji (nie ma konieczności uzupełniania płynu chłodzącego).

 

Zastosowanie w monitorowaniu, leczeniu oraz badaniu:

 • neuropatii cukrzycowych
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • chorób korzeni nerwowych
 • neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią (CIPN)
 • neuropatii obwodowych i uciskowych
 • wyznaczenie progów czuciowych oraz bólowych wywołanych ciepłem bądź zimnem
 • fibromialgii
 • bolesnych neuropatii

Zalety:

 • pełen zakres stymulacji (odczuwanie zimna, ból wywołany zimnem, odczuwanie ciepła, ból wywołany ciepłem)
 • złoty standard: termoda 30x30 mm
 • chłodzenie powietrzem (prostsza obsługa)
 • precyzyjna kontrola temperatury stymulacji
 • wbudowana możliwość sterowania zewnętrznego „External Control” NOWOŚĆ!
 • wysoka prędkość wzrostu temperatury - do 10°C/s
 • metoda nieinwazyjna
 • wczesna detekcja zaburzeń
 • posiada zaprogramowane algorytmy testowe
 • zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • możliwość wydruku raportów
 • różne typy raportów dające możliwość porównywania wyników
 • intuicyjność i łatwość obsługi
 • możliwość eksportu danych do Excel'a
 • dane normatywne (możliwość automatycznego porównania z danymi)
 • łatwy w transporcie