Q-SENSE

Analizator neurosensoryczny Q-Sense

jest przenośnym i łatwym w obsłudze aparatem do wczesnej diagnostyki neuropatii cukrzycowych oraz innych neuropatii nerwów obwodowych. Może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach klinicznych jak i testach farmakologicznych oraz w monitorowaniu postępów leczenia.

Aparat pozwala na pomiar ilościowy progów odczuwania ciepła i zimna oraz progu bólu wywołanego ciepłem.

Zasada działania:

Do skóry pacjenta przymocowane zostaje niewielkie urządzenie zwane "termoelementem". W zależności od wykonywanego badania, może ono ogrzewać lub ochładzać skórę pacjenta.

Na początku badania wyznacza się temperaturę adaptacji, po kilku sekundach ekspozycji na tę temperaturę pacjent nie powinien odczuwać ani ciepła ani zimna. Następnie pacjent jest poddawany działaniu serii bodźców termicznych, które zmieniają swoją wartość w zależności od wybranego programu oraz odpowiedzi pacjenta. Po zakończeniu cyklu pomiarowego zostaje obliczony próg odczuwania ciepła, zimna bądź bólu wywołanego ciepłem.

Zastosowanie:

 • wczesna diagnoza neuropatii cukrzycowych
 • wczesna diagnoza neuropatii nerwów obwodowych
 • monitorowanie postępów w leczeniu neuropatii

Zalety:

 • metoda nieinwazyjna
 • wczesna detekcja zaburzeń
 • posiada zaprogramowane algorytmy testowe
 • zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • możliwość wydruku raportów
 • różne typy raportów dające możliwość porównywania wyników
 • intuicyjność i łatwość obsługi
 • niewielkie wymiary, a tym samym łatwy transport
 • możliwość eksportu danych do Excel'a
 • wgrane dane normatywne