VSA-3000

VSA-3000 Sensoryczny Analizator Wibracyjny

jest aparatem wykorzystywanym do szybkiego przesiewu, wczesnego wykrywania oraz długofalowej oceny dysfunkcji sensorycznych związanych z chorobą i wykonywanym zawodem. Określa progi czucia wibracji, które wykorzystywane są do oceny nerwów obwodowych i szlaków somatosensorycznych. Ilościowa ocena funkcji dużych włókien sensorycznych A-beta może być realizowana przy pomocy samodzielnego modułu VSA lub w urządzeniu zintegrowanym z TSA-II.

Zasada działania

Opcja badania wibracyjnego służy do pomiaru progów odczuwania bodźców wibracyjnych o amplitudzie wynoszącej od 0,1 do 130 mikronów. W metodzie tej stosowany jest bodziec narastający (wykrywanie momentu odczucia stymulacji przez pacjenta) i bodziec słabnący (wykrywanie momentu, w którym stymulacja przestaje być odczuwalna). Do skóry pacjenta przykładany jest odpowiedni stymulator wibracji (dostępne są stymulatory wibracji rąk, stóp oraz stymulator ręczny przeznaczony do badania twarzy i innych części ciała). Następnie osoba badana poddawana jest serii wzrastających bądź słabnących stymulacji. Po zakończeniu badania zostaje wygenerowany raport z obliczonymi wartościami progowymi.

Zastosowanie w leczeniu oraz badaniu:

 • neuropatii cukrzycowych
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • chorób korzeni nerwowych
 • neuropatii obwodowych i uciskowych
 • kobiecych dysfunkcji seksualnych
 • zaburzeń erekcji

Zalety:

 • zautomatyzowana procedura badania
 • krótki czas trwania badania, ok. 5- 10 min.
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • automatyczne porównanie w danymi normatywnymi dostosowanymi do wieku pacjenta
 • zarządzanie danymi dot. ponad 30 000 badań
 • intuicyjna funkcja eksportu danych do popularnych formatów
 • różnorodność stosowanych metod badania
 • zainstalowane protokoły do zastosowań klinicznych – umożliwiające
 • natychmiastowe rozpoczęcie badań
 • możliwość stosowania metod badawczych: losowych, ślepych i podwójnie ślepych
 • dokładna prezentacja wyników w mikrometrach
 • wytwarzane bodźce mają charakter liniowy i powtarzalny