TSA-II

Analizator neurosensoryczny TSA-II (opcjonalnie może być połączony z wibracyjnym analizatorem sensorycznym VSA-3000)

jest skomputeryzowanym urządzeniem przeznaczonym do oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów obwodowych progi odczuwania temperatury i drgań odbiegają od normalnych wartości. Dzięki temu metoda termiczna i metoda wibracyjna umożliwiają wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki diagnostyczne.

Opcjonalne połączenie z wibracyjnym analizatorem sensorycznym VSA-3000 umożliwia przeprowadzenie ilościowej oceny poważniejszych dysfunkcji włókien nerwowych o większych średnicach. Połączone ze sobą badania są bardziej kompleksowe.


Zasada działania

Do skóry pacjenta przymocowane zostaje niewielkie urządzenie zwane "termoelementem". W zależności od wykonywanego badania, może ono ogrzewać lub ochładzać skórę pacjenta.

Na początku badania wyznacza się temperaturę adaptacji, po kilku sekundach ekspozycji na tę temperaturę pacjent nie powinien odczuwać ani ciepła ani zimna. Następnie pacjent jest poddawany działaniu serii bodźców termicznych, które zmieniają swoją wartość w zależności od wybranego programu oraz odpowiedzi pacjenta. Po zakończeniu cyklu pomiarowego zostaje obliczony próg odczuwania ciepła, zimna bądź bólu wywołanego ciepłem lub zimnem.

Zastosowanie w monitorowaniu, leczeniu oraz badaniu:

 • neuropatii cukrzycowych
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • chorób korzeni nerwowych
 • neuropatii obwodowych i uciskowych
 • kobiecych dysfunkcji seksualnych

Zalety:

 • metoda nieinwazyjna
 • wczesna detekcja zaburzeń
 • posiada zaprogramowane algorytmy testowe
 • zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • możliwość wydruku raportów
 • różne typy raportów dające możliwość porównywania wyników
 • intuicyjność i łatwość obsługi
 • możliwość eksportu danych do Excel'a
 • dane normatywne (możliwość automatycznego porównania z danymi)
 • łatwy w transporcie