TSA 2 

Analizator neurosensoryczny TSA2 - najnowsze osiągnięcie w termicznej stymulacji bólowej!

TSA 2 to skomputeryzowane urządzenie przeznaczone do oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów obwodowych progi odczuwania temperatury od normalnych wartości. Dzięki temu metoda termiczna umożliwia wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki diagnostyczne.

Zasada działania
Do skóry pacjenta przymocowane zostaje niewielkie urządzenie zwane "termoelementem". W zależności od wykonywanego badania, może ono ogrzewać lub ochładzać skórę pacjenta.

Na początku badania wyznacza się temperaturę adaptacji, po kilku sekundach ekspozycji na tę temperaturę pacjent nie powinien odczuwać ani ciepła ani zimna. Następnie pacjent jest poddawany działaniu serii bodźców termicznych, które zmieniają swoją wartość w zależności od wybranego programu oraz odpowiedzi pacjenta. Po zakończeniu cyklu pomiarowego zostaje obliczony próg odczuwania ciepła, zimna bądź bólu wywołanego ciepłem lub zimnem.

Dostępne są również protokoły umożliwiające długotrwałe utrzymywanie temperatury na wybranym poziomie oraz metoda pulsowa.


Zastosowanie w monitorowaniu, leczeniu oraz badaniu:
 

 • neuropatii cukrzycowych
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • chorób korzeni nerwowych
 • neuropatii obwodowych i uciskowych
 • kobiecych dysfunkcji seksualnych
 • wyznaczenie progów czuciowych oraz bólowych wywołanych ciepłem bądź zimnem
 • fibromialgii
 • bolesnych neuropatii
 • uszkodzeń centralnego układu nerwowego w przypadku trudnych do zdiagnozowania pacjentów
 • CPM

Zalety:

 • jeszcze bardziej precyzyjna kontrola temperatury stymulacji
 • wbudowana możliwość sterowania zewnętrznego „External Control”  NOWOŚĆ!
 • wysoka prędkość wzrostu temperatury - do 13°C/s  NOWOŚĆ!
 • dostępna konfiguracja z jedną i dwiema termodami   NOWOŚĆ!
 • możliwość pracy w środowisku fMRI (opcja dodatkowa) NOWOŚĆ!
 • konfiguracje termody: 30x30mm, 16x16mm, wewnątrzustna, dopochwowa i fMRI NOWOŚĆ!
 • metoda nieinwazyjna
 • wczesna detekcja zaburzeń
 • posiada zaprogramowane algorytmy testowe
 • zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • możliwość wydruku raportów
 • różne typy raportów dające możliwość porównywania wyników
 • intuicyjność i łatwość obsługi
 • możliwość eksportu danych do Excel'a
 • dane normatywne (możliwość automatycznego porównania z danymi)
 • łatwy w transporcie