TSA 2 

Analizator neurosensoryczny TSA2 - najnowsze osiągnięcie w termicznej stymulacji bólowej i czuciowej!

TSA 2 to skomputeryzowane urządzenie przeznaczone do oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów obwodowych progi odczuwania temperatury odbiegają od normalnych wartości. Dzięki temu metoda termiczna umożliwia wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące  techniki diagnostyczne. 

Zasada działania
Do skóry pacjenta przymocowane zostaje niewielkie urządzenie zwane "termoelementem". W zależności od wykonywanego badania, może ono ogrzewać lub ochładzać skórę pacjenta.

Na początku badania wyznacza się temperaturę adaptacji, po kilku sekundach ekspozycji na tę temperaturę pacjent nie powinien odczuwać ani ciepła ani zimna. Następnie pacjent jest poddawany działaniu serii bodźców termicznych, które zmieniają swoją wartość w zależności od wybranego programu oraz odpowiedzi pacjenta. Po zakończeniu cyklu pomiarowego zostaje obliczony próg odczuwania ciepła, zimna bądź bólu wywołanego ciepłem lub zimnem.

Dostępne są również protokoły umożliwiające długotrwałe utrzymywanie temperatury na wybranym poziomie. Istnieje też możliwość podłączenia dwóch termoelementów jednocześnie i niezależne programowanie każdego z nich. Większość termoelementów posiada swoje odpowiedniki do pracy w środowisku fMRI.

Ponadto system posiada opcję podłączenia termody CHEPS, która pozwala na bardzo szybką stymulację ciepłem i zimnem. Dzięki temu można wykonać badania potencjałów wywołanych (evoked potential testing) bodźcem temperaturowym oraz sumacji czasowej (temporal summation).

TSA 2 jest najbardziej zaawansowanym stymulatorem termicznym dostępnym na rynku. Dzięki szerokiej gamie protokołów badawczych oraz wyborze termoelementów spełnia wszelkie wymagania do prowadzenia badań naukowych. Dodatkowo TSA 2 może być kontrolowany przez zewnętrzne aplikacje.


Olbrzymią zaletą systemu jest jego elastyczność.  Wersja podstawowa TSA 2 (z termodą 30x30 cm) może być z łatwością rozwijana do wersji z dwiema termodami, CHEPS czy fMRI. Upgrade systemu nie wymaga dodatkowych licencji jedynie podłączenia nowego termoelementu.


Zastosowanie w monitorowaniu, leczeniu oraz badaniu: 

 • neuropatii cukrzycowych
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • chorób korzeni nerwowych
 • neuropatii obwodowych i uciskowych
 • kobiecych dysfunkcji seksualnych
 • wyznaczenie progów czuciowych oraz bólowych wywołanych ciepłem bądź zimnem
 • fibromialgii
 • bolesnych neuropatii
 • uszkodzeń centralnego układu nerwowego w przypadku trudnych do zdiagnozowania pacjentów
 • CPM

Zalety:

 • jeszcze bardziej precyzyjna kontrola temperatury stymulacji
 • wbudowana możliwość sterowania zewnętrznego „External Control”  NOWOŚĆ!
 • wysoka prędkość wzrostu temperatury - do 13°C/s  NOWOŚĆ!
 • dostępna konfiguracja z jedną i dwiema termodami   NOWOŚĆ!
 • możliwość pracy w środowisku fMRI (opcja dodatkowa) NOWOŚĆ!
 • konfiguracje termody: 30x30mm, 16x16mm, wewnątrzustna, dopochwowa i fMRI NOWOŚĆ!
 • metoda nieinwazyjna
 • wczesna detekcja zaburzeń
 • posiada zaprogramowane algorytmy testowe
 • zapewnia precyzyjne i powtarzalne pomiary
 • generowany automatycznie kolorowy raport w atrakcyjnej formie graficznej, zawierający podsumowanie uzyskanych wyników
 • możliwość wydruku raportów
 • różne typy raportów dające możliwość porównywania wyników
 • intuicyjność i łatwość obsługi
 • możliwość eksportu danych do Excel'a
 • dane normatywne (możliwość automatycznego porównania z danymi)
 • łatwy w transporcie